ครม.เห็นชอบจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการน้ำ 36 จังหวัดทั่วประเทศ

วันที่2013-10-15

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในโครงการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท ในพื้นที่ 36 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 36 เวที ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. – 6 ธ.ค.2556

โดยเวทีแรกจะจัดขึ้นที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ในวันที่ 15 ต.ค.56 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังราว 800 คน และเวทีสุดท้ายจะจัดที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังราว 2,000 คน ทั้งนี้ คาดว่าจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 36 จังหวัดทั่วประเทศ จะมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังความเห็นราว 40,000 คน


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ในชื่อ ครม.เห็นชอบจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการน้ำ 36 จังหวัดทั่วประเทศ