สบน.ลงนามเงินกู้ โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง

วันที่2013-06-25

prachachat20130625ทั้งนี้ มีอายุเงินกู้ 1 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 3.8 โดยธนาคารออมสินได้วงเงินมากที่สุดร้อยละ 50

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. เปิดเผยรายละเอียดการลงนามสัญญาเงินกู้ เพื่อการลงทุนบริหารจัดการน้ำตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกับสถาบันการเงินเต็มทั้งจำนวน 3 แสน 5 หมื่นล้านบาทว่า ตามพระราชกำหนดดังกล่าว กำหนดให้กระทรวงการคลังต้องกู้เงินภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ในขณะที่คณะรัฐมนตรี ก็ได้อนุมัติแผนเงินกู้ ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. เสนอไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนยนที่ผ่านมา วงเงิน 3 แสน 4 พันล้านบาท จึงมีการดำเนินการต่อในส่วนของการกู้เงิน

โดยมีสถาบันการเงิน 4 แห่ง ชนะการประมูลวงเงินกู้ในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารออมสินเป็นผู้ชนะวงเงินในการประมูลจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ ส่วนที่เหลือจะมาจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง สำหรับอายุของเงินกู้จะอยู่ที่ 1 ปี นับจากวันที่มีการเบิกจ่าย ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะเฉลี่ยที่ 3.8% ต่อปี โดยมีระยะเวลาเบิกจ่าย 5 ปี

สบน. กล่าวว่า การเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับงวดงานของการลงทุน ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณได้ส่งรายละเอียดให้แก่สบน.แล้ว โดยระยะแรกของการเบิกจ่ายนั้น จะมีจำนวนเงินไม่มากนัก แต่จะมีจำนวนมากขึ้น ในช่วงกลางและท้ายของการลงทุน ซึ่งระยะเวลาการเบิกจ่ายจะอยู่ภายในปี 2561 และที่ผ่านมา สบน.ได้เบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวไปแล้วประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยแยกเป็น 4 แผนงาน คือ

1.แผนงานพัฒนาภาคการเกษตรและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพปี 2556-2559 วงเงินกว่า 3,600 ล้านบาท
2.แผนงานพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2556-2561 วงเงินกว่า 4,700 ล้านบาท
3.แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาโลกปี 2556-2559 วงเงิน 870 ล้านบาท
4.แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่ออนาคตประเทศปี 2556-2558 วงเงิน 750 ล้านบาท

ขณะที่สำนักนโยบายบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ หรือ สบอช. เตรียมจัดเวทีทำความเข้าใจกับภาคประชาชนตั้งแต่ ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เกี่ยวกับการทำโครงการบริหารจัดการน้ำ โดยมีระยะเวลาการจัดเวที 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่รอขั้นตอนการเซ็นสัญญากับภาคเอกชน


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ในชื่อ สบน.ลงนามเงินกู้ โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง