อุ้มโรงงานน้ำท่วมต่อ ส่วนใหญ่มั่นใจพื้นที่เดิม

วันที่2013-04-26

คณะอนุกรรมการฯ ฟื้นฟู การลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย ครั้งที่ 10 อนุมัติโครงการที่ยื่นขอรับการช่วยเหลือผ่านบีโอไอ อีก 36 โครงการ เงินลงทุนรวม 9,348 ล้านบาท เผยส่วนใหญ่มั่นใจพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเดิม ขณะที่พื้นที่น้ำท่วมทั้งอยุธยา และปทุมธานี ยังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนต่อเนื่อง ….

วันที่ 26 เมษายน นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา โครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย ครั้งที่ 10 ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติการขอรับส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรการเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย รวม 36 โครงการ เงินลงทุน 9,348 ล้านบาท แบ่งเป็นการอนุมัติภายใต้มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติ อุทกภัย 20 โครงการ เงินลงทุน 3,553 ล้านบาท และการอนุมัติภายใต้มาตรการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่หรือขยายการลงทุนใน นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี 16 โครงการ เงินลงทุน 5,795 ล้านบาท

นายอุดม กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติภายใต้มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย อาทิ บริษัทไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด ดำเนินกิจการห้องเย็น ความจุ 1,170 ตันสินค้า และรถขนส่งห้องเย็น จำนวน 2 คัน ความจุ 20 ตันสินค้า เงินลงทุน 46 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิม คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทสยาม มิยาม่า อิเล็กทริค จำกัด ผลิตสวิตช์สำหรับยานพาหนะ กำลังผลิตปีละประมาณ 6,760,000 ชิ้น ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ปีละ 29ล้านชิ้น แม่พิมพ์ ปีละ 30 ชุด และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตขึ้นเอง เงินลงทุน 49 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิม คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป กำลังผลิตปีละประมาณ 139 ตัน และสปริง ปีละ 225 ตัน เงินลงทุน 78 ล้านบาท ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เดิม คือ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตหินเจียร กำลังผลิตปีละ 3.6 ล้านชิ้น เงินลงทุน 55 ล้านบาท ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เดิม คือ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเครื่องซักผ้า กำลังผลิตปีละ 700,000 เครื่อง เงินลงทุน 567 ล้านบาท ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เดิม คือ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต MULTI FUNCTION PRINTER /SCANNER กำลังผลิตปีละ 5.5 ล้านชิ้น เงินลงทุน 650 ล้านบาท ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เดิม คือ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า เขตประกอบการค้าเสรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต MICRO COAXIAL CABLE ASSEMBLY กำลังผลิตปีละ 36 ล้านชิ้น เงินลงทุน 275 ล้านบาท ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เดิม คือ เขตอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 26 เมษายน 2556 ในชื่อ อุ้มโรงงานน้ำท่วมต่อ ส่วนใหญ่มั่นใจพื้นที่เดิม