ลุงแจ่มออนแอร์ อนาคตเมืองไทยสดใสมีผู้สูงวัย กับ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

วันที่2012-07-03
รายการลุงแจ่มออนแอร์

ช่วง 1

ช่วง 2