เงินอิเล็กทรอนิกส์กับนโยบายการเงินและการฟอกเงิน (โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจส่วนรวมของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อประเทศไทย)

ปี2000-03
ผู้เขียนอนุชิต อนุชิตานุกูล, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์