ที่อยู่อาศัย, โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549

ปี1999-03
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, ณรงค์ ชวนใช้