สถานีประชาชน: สิทธิรักษาพยาบาลจากรถโดยสารสาธารณะ

วันที่2013-01-24
รายการสถานีประชาชน

ดร. สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในรายการสถานีประชาชน ในตอน “สิทธิรักษาพยาบาลจากรถโดยสารสาธารณะ ” ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556