เหตุใดพนักงานขับรถของ ขสมก. จึงไม่ค่อยจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร?

ปี2004
ผู้เขียนณัฐนันท์ วิจิตรอักษร