ผลการสำรวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ประจำปี 2555/2556 และคาดการณ์ปี 2557

หน่วยงานสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
วันที่2013-11-08
สถานที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Download