คิดยกกำลังสอง: เมื่อไทยชวนอาเซียนมาให้บริการส่งคนไปอวกาศและขี่จักรยานส่งอาหาร

วันที่2013-11-02
รายการคิดยกกำลังสอง

การเปิดเสรีภาคบริการของไทยภายใต้ AEC จะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยกลุ่มใดบ้าง และประเทศไทยจะได้รับผลกระทบใดจาการเปิดเสรีภาคบริการนี้ ติดตามได้ในรายการคิดยกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เอกสารอ่านประกอบ:
AEC กับการปฏิรูปสาขาบริการ โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ คุณวีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี  Icon_PDF  Icon_PPT