การปฏิรูปพลังงานไทย: มุมมองจากทีดีอาร์ไอ

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2014-07-03
สถานที่ห้องประชุม ชัั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


เอกสารประกอบ

ราคาน้ำมันในประเทศไทย ควรอ้างอิงสิงคโปร์หรือไม่? โดย ดร. อัมมาร สยามวาลา   Icon_PPT
การปฏิรูปพลังงานไทย โดย  ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  Icon_PPT