tdri logo
29 กรกฎาคม 2015
Read in Minutes

Views

สถานีทีดีอาร์ไอ: แก้วิกฤตแล้งอย่างยั่งยืน ด้วยการกระจายอำนาจจัดการน้ำ

ในช่วงที่ผ่านมาหลายจังหวัดในประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนผู้ใช้น้ำ โดยเฉพาะเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้เริ่มจะมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่…แล้วเราจะดีใจกับฝนที่ตกลงมาบ้างได้แล้วหรือยัง?

ติดตามการวิเคราะห์สาเหตุของภัยแล้งในครั้งนี้ พร้อมกับแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ทั้งในวิกฤตน้ำท่วมและน้ำแล้ง กับ คุณกัมพล ปั้นตะกั่ว นักวิจัยจากทีดีอาร์ไอ ทางสถานีทีดีอาร์ไอ ตอน แก้วิกฤตแล้งอย่างยั่งยืน ด้วยการกระจายอำนาจจัดการน้ำ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด