โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส: การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

ปี2012-12
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์, ปริญญา ทองยิ้ม, วารีรัตน์ เพชรสีช่วง