รายงานชุดการปฏิรูประบบบุคลากรครู: ข้อเสนอการปฏิรูปคุณภาพครูและการสอน ในช่วงการเกษียณอายุราชการของครู 10 ปีข้างหน้า

ปี2016 (ฉบับปรับปรุง พ.ย. 2016)
ผู้เขียนศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

Download (PDF, 4.17MB)