เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ไทยเสี่ยงรับวิกฤตด้านอากาศ

วันที่2016-06-15
รายการเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 9 ที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่นเดียวกับประเทศที่รายได้ต่อหัวต่ำกว่า­เกือบ 2 เท่า และความเสี่ยงนี้จะรุนแรงยิ่งขึ้นหากใช้กา­รจัดการแบบเดิม

เราเรียนรู้อะไรจากภัยพิบัติที่ผ่านมา และจะเตรียมการรับมือภัยในอนาคตอย่างไร ติดตามการวิเคราะห์จากดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ ในช่วง เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กับ ทีดีอาร์ไอ ร่วมมือกับไทยรัฐทีวี ได้ทุกวันพุธ ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ออกอากาศวันพุธที่ 15 มิ.ย. 2559