คิดยกกำลังสอง: ปฏิรูปการศึกษาแบบสหรัฐ คิดแบบแฟรนไชส์…ขยายโรงเรียนดีๆ

วันที่2016-07-11
รายการคิดยกกำลังสอง

ไทยมีโรงเรียนดีๆ จำนวนมาก แต่ยังไม่พอกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาคล้ายไทย แต่ใช้แนวคิด “แฟรนไชส์” ขยายโรงเรียนคุณภาพให้แพร่หลายในสังคม หัวใจสำคัญ คือ ต้องมีหลักการที่เข้าใจตรงกัน แบ่งหน้าที่ รวมถึงสร้างผู้นำโดยเฉพาะผู้อำนวยการและครูในโรงเรียนให้เก่ง จึงทำให้นักเรียนยากจนได้ศึกษาต่อในวิทยาลัย

ติดตามตัวอย่างความ สำเร็จจากสหรัฐอเมริกา ในคิ­ดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน ปฏิรูปการศึกษาแบบสหรัฐ คิดแบบแฟรนไชส์…ขยายโรงเรียนดีๆ

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 2559 ทางไทยพีบีเอส สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส