ตอบโจทย์ SME: Trading Nation ส่งเสริม SME ไทยเป็นชาติแห่งการค้า

วันที่2016-08-07
รายการตอบโจทย์ SME

ท่ามกลางสภาวะการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศที่รุนแรงมากขึ้น

จึงถึงเวลาที่ภาครัฐและผู้ประกอบการต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับตัวธุรกิจ ด้วยแนวคิด “ชาติการค้า” โดยพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลก พัฒนาช่องทางการขาย รวมถึงปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในให้ตอบโจทย์อย่างการแก้กฎหมายให้ง่ายต่อการลงทุน

เอกชนจะได้รับจากยุทธศาสตร์ชาติการค้า ติดตามการวิเคราะห์ในร่างยุทธศาสตร์เพิ่มเติม จาก ฉัตร คำแสง นักวิจัยทีดีอาร์ไอ ได้ที่รายการตอบโจทย์ SME ตอน Trading Nation ส่งเสริม SME ไทยเป็นชาติแห่งการค้า ทาง SmartSME TV ออกอากาศเมื่อ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 20.00 น.-21.00 น.