คิดยกกำลังสอง: โรงเรียนเล็ก…ปัญหาใหญ่?

ปี2016-09-19
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

โรงเรียนขนาดเล็ก แล้วมีปัญหาตรงไหน รัฐบาลจึงต้องดำเนินนโนบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ว่า คือ คุณภาพการเรียนการสอนที่ต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้วยจำนวนครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชา แต่การมุ่ง “ยุบและควบรวม” อย่างเดียวจะทำได้ไม่ง่าย เพราะจะเกิดผลกระทบกับหลายฝ่าย ทั้งเขตการศึกษา คนในท้องถิ่น ผู้ปกครอง/นักเรียน ผู้อำนวยการ และครู ดังนั้นรัฐบาลต้องกลับมาทบทวนปัญหา แก้ให้ถูกจุดคือการยกระดับ “คุณภาพ” บวกกับใช้วิธีที่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมและได้ประโยชน์

ติดตามข้อมูลพร้อมการวิเคราะห์ใน ตอน โรงเรียนเล็ก…ปัญหาใหญ่? โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ออกอากาศเมื่อ 19 กันยายน 2559

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส