คิดยกกำลังสอง: รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 2

วันที่2016-11-07
รายการคิดยกกำลังสอง

ประเทศไทยจะตัดสินใจอย่างไร กับนโยบายการส่งเสริมและผลิต “รถยนต์ไฟฟ้า”

ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียว จากสหรัฐอเมริกา และรถเติมไฮโดรเจน จากญี่ปุ่น ที่สองฝ่ายมีวิสัยทัศน์มองความเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง แต่ที่เห็นตรงกันคือ รถยนต์ที่ใช้น้ำมันอย่างเดียวจะหมดความนิยมลงเรื่อยๆ เพราะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติตตามมุมมอง หลักคิด จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เพื่อวางเป้าว่าไทยจะเลือกส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทิศทางไหนดี ในคิดยกกำลังสอง ตอน รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 2 ออกอากาศเมื่อ 8 พ.ย. 2559

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

** ติดตามชม รถไฟฟ้ามาหานะเธอ ตอนแรก ที่ https://tdri.or.th/multimedia/thinkx2-170/