คิดยกกำลังสอง: เตรียมรับเทคโนโลยีรถไฟ…ช้าไปไหมพี่?

ในด้านหนึ่ง รัฐบาลไทย ต้องการให้โครงการรถไฟความเร็วสูงก่อสร้างโดยไว จึงใช้ ม.44 ในการจ้างจีน ออกแบบควบคุมงาน แต่ในความเร่งรีบรัฐบาลกลับไม่ได้กำหนดเป้าหมายชัดเจนว่า “ไทยจะเป็นผู้ใช้รถไฟความเร็วสูงเท่านั้น หรือ อนาคตไทยจะมีเทคโนโลนีและผลิตชิ้นส่วนรถไฟได้เองด้วย”

ท้ายที่สุด หากไม่มีเป้าหมาย เราอาจมีเพียงรถไฟความเร็วสูงใช้ แต่เทคโนโลยีที่จะตกเป็นของคนไทยนั้นจะมีน้อยมาก

แล้วเราจะทำอย่างไรกับอนาคตเทคโนโลยีรถไฟไทย ติดตามรายละเอียด และข้อเสนอเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงไทยจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส เมื่อ 10 ก.ค. 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส