คิดยกกำลังสอง: ขอนแก่นโมเดล…มีอะไรดี?

“ขอนแก่นโมเดล” แก้ปัญหารถติด และพัฒนาเมืองจากขนส่งมวลชนแบบ “ไม่ต้องรอรัฐบาล”…

ขอนแก่นโมเดล มีเป้าหมายสร้างเมืองจากขนส่งมวลชนไปสู่สมาร์ทซิตี้ แก่นหลัก ของการพัฒนาคือ การสร้างรถราง 23 กม. ในขณะที่ ตอนนี้มีสมาร์ทบัสที่สะดวกสบาย รับเงินจ่ายเงินด้วยบัตรให้บริการแล้ว

วิสัยทัศน์และจุดตั้งต้น ขอนแก่นโมเดลเกิดจากภาคเอกชน บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด หรือ Khon Kaen Think Tank : KKTT และเทศบาลอีก 5 แห่ง (บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS)) ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ขอนแก่นมีศักยภาพพึ่งตัวเองได้ โดยการคิดนอกกรอบ และเน้นให้ฝ่ายต่างๆมีส่วนร่วม

ขอนแก่นโมเดล จึงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเมืองใหญ่ๆอีกหลายเมือง ในการพัฒนาเมืองโดยไม่ต้องรอพึ่งรัฐบาล

เพิ่มเติมใน คิดยกกำลังสอง ตอน ขอนแก่นโมเดล…มีอะไรดี? โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 6 พ.ย. 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส