คิดยกกำลังสอง: หายจน…ไม่หายเหลื่อมล้ำ

ไทยพ้นความยากจนมาแล้ว 20 ปี แต่ที่ยังไม่พ้น คือ “ความเหลื่อมล้ำ” ที่ยังคงอยู่

ความเหลื่อมล้ำเกิดจากทั้งความไม่เท่าเทียมกันด้านคุณภาพการศึกษา สวัสดิการสังคม ปัญหาคอร์รัปชัน และการผูกขาด ฯลฯ แต่หากมองลึกลงไป จะพบว่า “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” คือ รากลึกของความเหลื่อมล้ำสำหรับประเทศไทย ที่เบื้องหน้าคือ ช่องว่างผลตอบแทนระหว่างนายทุน กับผู้ใช้แรงงาน ที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

ในขณะที่ในกลุ่มนายทุน ก็มีความเหลื่อมล้ำระหว่าง ทุนเล็ก-ทุนใหญ่ ที่ได้รับผลพวงจากการพัฒนาไม่เสมอภาคกัน เช่น บางส่วนได้รับสัมปทานผูกขาดจากรัฐ มีรัฐอุปถัมภ์ ดังนั้นกลุ่มใดมีปากเสียง ทางการเมืองมาก ก็ได้รับผลตอบแทนกลับมามาก

รากฐานความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของไทย จึงมาจากรากฐานความเหลื่อมล้ำการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ติดตามการวิเคราะห์ และข้อเสนอ เพื่อไม่ให้ภาครัฐสร้างปัญหาเพิ่มความเหลื่อมล้ำเสียเอง จาก ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน หายจน…ไม่หายเหลื่อมล้ำ
ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส เมื่อ 25 ธันวาคม 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส