คิดยกกำลังสอง: สอนอย่างไร…ให้ทำงานไม่ได้?

มาสำรวจกันว่า อนาคตโลกการทำงาน ต้องการทักษะใหม่อะไร และทำไมวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียน กลับสร้างผลลัพธ์ให้คน “ทำงานไม่ได้”

ดร.สมกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สำรวจ เปรียบเทียบวิธีการสอนในห้องเรียนที่สวนทางกับโลกทำงานจริงอย่างมาก สู่ข้อเสนอปฏิรูปการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อสร้างคนให้พร้อมกับอนาคตโลกการทำงาน

ติดตามในคิดยกกำลังสอง ตอน สอนอย่างไร…ให้ทำงานไม่ได้?ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 24 ก.ย. 2561 สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส