งานเสวนา “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา”

หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และทีดีอาร์ไอ
วันที่2018-12-06
สถานที่Ballroom ชั้น 1 โรงแรมสุโขทัย

เอกสารประกอบและเทปบันทึกภาพย้อนหลัง

ช่วงที่ 1 ปาฐกถาและนำเสนอผลการศึกษา

  • ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน – ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
  • ผลการศึกษาตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนาและการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน – ดร.สมชัย จิตสุชน

 

Download (PDF, 3.7MB)

ผลการศึกษาตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนาและการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน – ดร.สมชัย จิตสุชน

Download (PDF, 2.51MB)

 

ช่วงที่ 2 เสวนา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

ผลการศึกษา โครงการ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา