คิดยกกำลังสอง: วิกฤตมหาวิทยาลัยไทย

ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 3 ธ.ค. 2561 สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส