ความคุ้มค่าอุตสาหรรมแบตเตอรี่ไทย ในการลงทุนผลิตไฟฟ้า

พลังงานสะอาด ทั้งการผลิตไฟฟ้า และ รถยนต์ไฟฟ้า จะเกิดขึ้นได้ หัวใจสำคัญคือ “แบตเตอร์รี่” ที่จะมาช่วยกักเก็บพลังงาน

ศุภสิน อิทธิพัทธ์วงศ์ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ พาไปสำรวจตลาดอุตสาหกกรรม “แบตเตอร์รี่” ไทย ว่ามีศักยภาพ ความพร้อมแค่ไหน และจะคุ้มค่าหรือไม่ที่จะการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อปรับทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม สร้างโอกาส เพิ่มความเป็นไปได้ที่ไทยจะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และรถยนต์ไฟฟ้าใช้เพิ่มมากขึ้น

ออกอากาศในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 7 ตุลาคม 2562