พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ขนส่งสาธารณะไทย สร้างมาตรฐานใหม่ปลอดจากโควิด-19 ได้อย่างไร?

หลังคลายล็อคดาวน์ทำให้ประชาชนกลับมา เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ฟากฝั่งผู้ให้บริการจึงต้องเตรียมพร้อม และปรับรูปแบบการให้บริการ รักษาความสะอาดตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ณิชมน ทองพัฒน์ พาไปสำรวจมาตรการต่างๆของระบบขนส่งมวลชนของไทย พร้อมวิเคราะห์ความพร้อมของผู้ให้บริการ และมองไปอนาคตถึงต้นทุนของผู้ให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการต่างๆที่ต้องรองรับการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจะจัดการอย่างไรเพื่อหนุนให้มาตรฐานการให้บริการที่ปลอดภัยเป็นไปได้สำหรับประชาชน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 9 มิ.ย. 2563