KID คิดทันข่าว: การเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยี

การเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก อีกทั้งมีทักษะใหม่ ๆ ที่เด็ก ๆ ต้องฝึกฝนอีกหลายด้าน KID คิดทันข่าว: การเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยี จะพาไปหาคำตอบ จาก ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล นักวิจัยด้านนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา

ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส เมื่อ 20 ธันวาคม 2563