พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ธุรกิจการบิน จะรอดอย่างไรท่ามกลางวิกฤตและโลกหลังโควิด-19

หนทางรอดของธุรกิจการบินในวิกฤตโควิด-19 นอกจากมีวัคซีนเข้ามาช่วยแล้ว ยังมีแนวทางใดที่จะทำให้ธุรกิจการบินฟื้นตัวกลับมาได้ โดยยังคำนึงถึงต้นทุนที่จะตามมา เพื่อไม่ให้ทั้งสายการบิน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องต้องปิดตัวถาวร ป้องกันผลกระทบเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอีกในระยะยาว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ดร.สลิลธร ทองมีนสุข นักวิชาการ นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ในสัมภาษณ์ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง @CU Radio Channel