คลาวด์สาธารณะ: ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2021-07-14
สถานที่Facebook Live - เพจ tdri.thailand

เอกสารประกอบการสัมมนา