พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ห้องเรียนไร้ขอบจำกัดทางความรู้ ในพื้นที่ จ.สตูล

หากจิตนาการถึง “ห้องเรียนไร้ขอบจำกัดทางความรู้” จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

สำหรับ ในพื้นที่ จ.สตูล ห้องเรียนไร้ขอบจำกัดทางความรู้ของเด็ก คือ ชุมชนที่อยู่อาศัย และสิ่งที่เรียนรู้ไม่ใช่เพียงจากหนังสือหรือจากสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนที่เราคุ้นชิน แต่คือ บทเรียนจากการแก้ไขปัญหาจริงในพื้นที่

ติดตามผลการถอดบทเรียน การเรียนการสอนในพื้นที่ จ.สตูล ซึ่ง สตูล เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องของพื้นที่นวัตกรรม ขับเคลื่อนการศึกษาของการจังหวัดในแบบที่โรงเรียน นักเรียนและคนในพื้นที่ต้องการ จาก ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์ นักวิจัย นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา ให้สัมภาษณ์ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทาง @CU Radio Channel