พินิจเศรษฐกิจการเมือง: มองอนาคตไทย แรงงานรายได้ดี ประเทศรายได้สูง

ประเทศไทยติดกับกับดักรายได้ปานกลางมานาน ขณะที่ด้านแรงงานก็ยังวนเวียนกับปัญหาเดิม และเพิ่มเติมคือผลกระทบจากโควิด-19 หากจะก้าวออกจากจุดเดิมไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ทั้งกับประเทศและ แรงงาน ควรต้องเริ่มจากจุดใด

ชวนฟังสรุปผลการศึกษาวิจัย “ภาพอนาคตประเทศไทยรายได้สูง: มุมมองตลาดแรงงานในอนาคต” โดย ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร ที่จะให้คำตอบว่า การพัฒนาทักษะแรงงาน ควรเป็นไปในทิศทางไหน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรเป็นอย่างไร ติดตามใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 10 มค 65