พินิจเศรษฐกิจการเมือง : พัฒนาพันธุ์ข้าวไทย ติดกับดักอะไร แก้ตรงไหนจึงถูกจุด

ผลการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก The World’s Best Rice ในปี 2030  มีข้าว 3 สายพันธุ์ที่ผ่านเข้ารอบ 3 อันดับแรก คือ พันธุ์ข้าวจากกัมพูชา  พันธุ์ข้าวจากอินเดีย และพันธุ์ข้าวจากเวียดนาม  โดยปรากฎว่าข้าวสายพันธุ์ ST25 ของเวียดนาม ครองแชมป์รางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก

แม้ว่าต่อมาสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่พันธุ์ข้าวของไทยไม่ติดอันดับ Top 3 ว่าเป็นเพราะไทยไม่มีการส่งพันธุ์ประกวดในปีนี้

แต่กระนั้นก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ว่า “พันธุ์ข้าว” มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสู้บนเวทีโลก แล้วกับดับของพันธุ์ข้าวไทยคืออะไร แก้ตรงไหนจึงถูกจุด ติดตามได้จากรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กับคุณกัมพล ปั้นตะกั่ว นักวิจัยทีมนโยบายเกษตรสมัยใหม่ ทีดีอาร์ไอ