ประชาธิปไตย คอร์รัปชั่น และการปฏิรูปประเทศไทย: จะใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างไร

หน่วยงานมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันที่2014-11-05
สถานที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล

เอกสารประกอบการเสวนาสาธารณะ โครงการเสวนาสาธารณะ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ (Economy of Tomorrow) ‘ประชาธิปไตย คอร์รัปชั่น และการปฏิรูปประเทศไทย: จะใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างไร’ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

1. Fighting Corruption in Transformation Societies โดย Mr. Marc Saxer, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) Icon_PPT

2. ประชาธิปไตย คอร์รัปชั่น และการปฏิรูปประเทศไทย: จะใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างไร โดย ดร. ธานี ชัยวัฒน์, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Icon_PPT

3. คอร์รัปชั่นกับประชาธิปไตย โดย ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ, คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Icon_PPT