ปี 2559 “ปรับบทบาทรัฐไทย…ให้ประชาชนได้บริการที่ดี”

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2016-03-29
สถานที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

เทปบันทึกภาพ สัมมนาวิชาการ “ปรับบทบาทรัฐไทย…ให้ประชาชนได้บริการที่ดี”
(ช่วงเช้า)

เทปบันทึกภาพ สัมมนาวิชาการ “ปรับบทบาทรัฐไทย…ให้ประชาชนได้บริการที่ดี”
(ช่วงบ่าย)

 กำหนดการ

AC_Agenda_Landscape
กำหนดการ สัมมนาทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2559 “ปรับบทบาทรัฐไทย…เพื่อประชาชนได้บริการที่ดี”

เอกสารประกอบการสัมมนา