tdri logo
วันที่ : 2016-03-29
จัดโดย : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถานที่ : โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปี 2559 “ปรับบทบาทรัฐไทย…ให้ประชาชนได้บริการที่ดี”

เทปบันทึกภาพ สัมมนาวิชาการ “ปรับบทบาทรัฐไทย…ให้ประชาชนได้บริการที่ดี”
(ช่วงเช้า)

เทปบันทึกภาพ สัมมนาวิชาการ “ปรับบทบาทรัฐไทย…ให้ประชาชนได้บริการที่ดี”
(ช่วงบ่าย)

 กำหนดการ

AC_Agenda_Landscape
กำหนดการ สัมมนาทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2559 “ปรับบทบาทรัฐไทย…เพื่อประชาชนได้บริการที่ดี”

เอกสารประกอบการสัมมนา

นักวิจัย

ดร. ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
นักวิจัยที่ปรึกษารับเชิญ
ดร. สุเมธ องกิตติกุล
รองประธานสถาบัน ดูแลงานด้านการบริหารระบบงานภายใน / ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์
ดร. กิริฎา เภาพิจิตร
ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และ ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก

แชร์บทความนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด