พินิจเศรษฐกิจการเมือง: พัฒนา “เมืองสำหรับคน” อย่างไรในสังคมอายุยืน?

อายุ และสภาพร่างกายไม่ควรเป็นข้อจำกัดในการทำกิจกรรมและใช้ชีวิตในเมือง

เมืองสำหรับคนทุกวัย ต้องออกแบบมาเพื่อรองรับกิจกรรมหลากหลาย และดึงศักยภาพของคนออกมาได้

ณิชมน ทองพัฒ์ เล่าถึงข้อค้นพบและข้อเสนอ สำหรับการพัฒนาเมืองและระบบขนส่งมวลชน เพื่อหนุนให้ประชาชนได้มีชีวิตที่ดี ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 21 พ.ค. 62