ผลสอบ PISA สัญญาณเตือนวิกฤตการศึกษา แก้ปัญหาให้ถูกจุด

แถลงข่าว “ผลสอบ PISA สัญญาณเตือนวิกฤตการศึกษา แก้ปัญหาให้ถูกจุด” วันที่ 13 ธ.ค. 66 เวลา 13.00-14.00 น. 
• ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ 
• คุณพงศ์ทัศ วนิชานันท์ นักวิจัยอาวุโส และ นักวิจัยทีมนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา

เอกสารประกอบ (คลิก)

ข่าวแจกสื่อมวลชน (คลิก)