tdri logo
วันที่ :
จัดโดย :
สถานที่ :

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

TDRI Annual Public Virtual Conference 2021 “ความท้าทายและจินตนาการแห่งโลกใหม่: โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศหลังโควิด-19”

 

Day I อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564

 • “กระบวนทัศน์ใหม่สู่การเติบโตสีเขียว” | เอกสารนำเสนอ | รายงานทีดีอาร์ไอ โดย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ และ ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ นักวิชาการ ทีดีอาร์ไอ

 • เสวนา “ประเทศไทยควรทำมาหากินแบบไหนในอนาคต?” โดย
  • คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ป่าสาละ
  • คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด
  • ดร.สันติธาร เสถียรไทย ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Sea Group
  • ดำเนินรายการ โดย คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี


Day II อังคาร 9 พฤศจิกายน 2564

 •  “สู่ระบบสวัสดิการใหม่…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” | เอกสารนำเสนอ โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ และ ดร.บุญวรา สุมะโน นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ

 •  “สังคมจะสนับสนุนให้คนรุ่นหลังสร้างโลกใหม่ได้อย่างไร?” โดย
  • คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP)
  • คุณยุทธนา บุญอ้อม รองผู้อำนวยการอาวุโสหน่วยงาน Showbiz Senior Executive Vice President – Showbiz


 Day III อังคาร 16 พฤศจิกายน 2564

 • “ปรับรัฐราชการไทย สู่รัฐเครือข่าย ให้ตอบสนองโลกใหม่” | เอกสารนำเสนอ โดย คุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ นักวิชาการ ทีดีอาร์ไอ

 • เสวนา “การเมืองและราชการแบบไหนที่คนไทยต้องการ?” โดย
  • คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา
  • รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณฉัตร คำแสง นักวิจัยนโยบาย Think Forward Center
  • ดำเนินรายการ โดย คุณไอลดา พิศสุวรรณ พิธีกร เวิร์คพอยท์ทูเดย์

Extra Session

 • สรุปสัมมนา “ความท้าทายและจินตนาการแห่งโลกใหม่หลังโควิด-19”  โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ

 • สนทนากับ ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา “การเมืองเรื่องจินตนาการใหม่ของสังคมไทย” ชวนสนทนาโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ

การระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างมากจนในอนาคตเราอาจแบ่งโลกเป็น 2 ช่วงคือ BC (Before Covid-19) และช่วง AD (After Drugs and Vaccines) การพัฒนาประเทศในโลกหลังโควิด-19 จึงมีความท้าทาย และมีข้อจำกัดใหม่ ๆ ซึ่งต้องการจินตนาการใหม่ในการมองปัญหาและแปลงไปสู่การปฏิบัติ

การระบาดของโควิด-19 ทำให้ครัวเรือน ธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และภาครัฐอ่อนแอลง จากการที่เศรษฐกิจไทยถดถอยอย่างมากเป็นเวลานาน และทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การว่างงาน และการขาดการเรียนรู้ของเยาวชนและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องของกำลังแรงงาน การล้มละลายของ SMEs จำนวนมาก และการที่รัฐมีภาระด้านการคลังเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่สังคมไทยยังมีปัญหาพื้นฐานอยู่ก่อนหน้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมีผลิตภาพต่ำ การเข้าสู่สังคมสูงอายุ การมีความเหลื่อมล้ำในระดับสูง การพัฒนาที่ละเลยต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีภาครัฐที่อ่อนแอ เป็นต้น

การพัฒนาประเทศหลังการระบาดของโควิด-19 จึงต้องตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ และต้องใช้แนวคิดใหม่ในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นการฟื้นฟูครัวเรือนและภาคธุรกิจจากความเสียหายและความบอบช้ำที่เกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างรากฐานใหม่ในการพัฒนาในระยะยาว

การสัมมนาสาธารณะประจำปี 2564 จะมีเนื้อหาที่นำเสนอแนวคิดใหม่ใน 5 ประเด็น เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย โดยจะมีการนำเสนอผลการศึกษาโดยนักวิจัยทีดีอาร์ไอ พร้อมแขกรับเชิญจากหลากหลายวงการ มาร่วมพูดคุย ในวันที่ 2, 9 และ 16 พฤศจิกายน นี้ ทาง Facebook:@tdri.thailand และ Youtube:@tdritv

ผู้สนใจสามารถรับชมสด หรือรับชมย้อนหลัง ทาง Facebook:@tdri.thailand และ Youtube:@tdritv

นักวิจัย

แชร์บทความนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด