TDRI Annual Public Conference 2023


ทีดีอาร์ไอชวนทุกท่านร่วมงาน TDRI Annual Public Conference 2023 ที่จะมาสำรวจเส้นทางการ “สร้างเศรษฐกิจและสังคม” บนโจทย์ ”คาร์บอนต่ำ”
เมื่อเราต้องเผชิญกับความท้าทาย ทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป และประชาคมโลกเสริมแรงกดดันผ่านมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนแล้วไทยจะปรับประเทศอย่างไร
เพื่อไปต่อได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

 

HAND OUT

เอกสารประกอบการบรรยาย

ปรับประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำ

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เอกสารประกอบการนำเสนอ

ปฏิรูปภาคไฟฟ้า… พาไทยให้อยู่รอด

โดย ดร.อารีพร อัศวินพงศ์พันธ์

เอกสารประกอบการนำเสนอ

– บทความ –

ชาร์จพลังประเทศไทย… ไปสู่การขนส่งคาร์บอนต่ำ

โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล

เอกสารประกอบการนำเสนอ

ปั๊มรายได้ สร้างเศรษฐกิจ… ผลิตในยุคคาร์บอนต่ำ

โดย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ และ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

เอกสารประกอบการนำเสนอ

ปรับทักษะคนไทย… ทำงานใหม่ยุคคาร์บอนต่ำ

โดย ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู

เอกสารประกอบการนำเสนอ

– บทความ –

เตรียมธุรกิจไทย… ให้พร้อมสู่ยุคคาร์บอนต่ำ

โดย ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ และ ดร.สลิลธร ทองมีนสุข

– เอกสารประกอบการนำเสนอ –

AGENDA

ABOUT

 

งานสัมมนานโยบายสาธารณะประจำปีของทีดีอาร์ไอในรูปแบบ onsite และ online

งานในปีนี้ เราจะมาสำรวจเส้นทางการ “สร้างเศรษฐกิจและสังคม” บนโจทย์ ”คาร์บอนต่ำ” เมื่อไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย ทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป และประชาคมโลกเสริมแรงกดดันผ่านมาตรการลดการปล่อยคาร์บอน แล้วไทยจะปรับประเทศอย่างไร เพื่อไปต่อได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

ไทยต้องลดคาร์บอนและปรับตัว

Global climate change หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ได้ทำให้ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวไปสู่เศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำ ทั้งในด้านของการลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกต่างๆ (mitigation) และการปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศในอนาคต (adaptation) ที่จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น โดยทั้งสองเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความอยู่รอดของเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของคนไทย

ลดการปล่อยคาร์บอน คือ กุญแจสำคัญในปี 2023

งานสัมมนาสาธารณะของทีดีอาร์ไอปีนี้ จะให้ความสำคัญต่อการที่ประเทศไทยจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ มาตรการ Mitigation จากแรงกดดันต่างๆ ซึ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว เช่น เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนที่ประเทศไทยให้ไว้ต่อประชาคมโลก การเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน ของสหภาพยุโรป และการปรับระบบการผลิตให้ลดการปล่อยคาร์บอนตามบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำในซัพพลายเชน เป็นต้น

เปลี่ยนยุทธศาสตร์คาร์บอนต่ำไทย ให้ชัดเจน

จนถึงขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ได้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนผ่านไทยไปสู่ยุคคาร์บอนต่ำ เพื่อให้ประเทศไทยยังคงสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่เพิ่มหรือแม้กระทั่งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แนวนโยบายที่พรรคการเมืองต่างๆ นำมาหาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาก็ยังเน้นมาตรการที่จำกัดอยู่ไม่กี่ด้าน เช่น การหารายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต เป็นต้น

งานสัมมนาครั้งนี้ จะชวนทุกท่านร่วมกันค้นหาคำตอบ และจะมองไปข้างหน้า เพื่อมุ่งสู่การทำให้เป็นประเทศเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่มียุทธศาสตร์ชัดเจน

Location

 

สิ่งที่จะได้พบในงานสัมมนาที่ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

  • ประสบการณ์ต่อการนำเสนองานวิชาการที่แตกต่าง ด้วยบรรยากาศและรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย แต่อัดแน่นด้วยบทวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทีดีอาร์ไอและวิทยาการร่วมเสวนา
  • พบปะ สนทนากับวิทยากรและผู้เข้าร่วมที่สนใจประเด็นเศรษฐกิจ สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งมาจากทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ
  • Exhibition หน้างานสำหรับผู้มาเยือนสามย่านมิตรทาวน์ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนพร้อมทางเลือกอื่นที่มีอยู่ที่เรารวบรวมมาให้คุณ อีกทั้งยังเปิดรับข้อเสนอใหม่ๆ จากผู้มาร่วมงาน เพื่อพาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ สังคมคาร์บอนต่ำ
ในปีนี้ทีดีอาร์ไอ จัดงานสัมมนาที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์หนึ่งในอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถสาธารณะหลากหลายรูปแบบ อาทิ
  • MRT : ลงสถานีสามย่าน ทางออกที่ 2 เข้าอุโมงค์ทางเชื่อมเข้าสู่สามย่านมิตรทาวน์
  • BTS : ลงสถานีสยามแล้วต่อ Shuttle Van บริการฟรีรับ – ส่ง ณ Center Point of Siam Square.
  • BUS : ป้ายด้านหน้าศูนย์ฯ ฝั่งถนนพญาไท : สาย 25, 29, 34, 36, 40, 47, 50, 93, 177, 187, 501, 529, 542.
  • MUVMi : ระบบ Ride Sharing ไปด้วยกันราคาไม่แพง รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเดินทางเฉพาะย่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Siam Paragon / Samyan Mitrtown / Siam Scape / MBK Center / Central World / BTS (สถานีราชเทวี และสถานีสยาม) / MRT (สถานีสามย่าน) เรียกผ่าน App

หรือท่านสามารถรับชมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจเข้าร่วมที่ไม่สะดวกเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติมที่ Email: annualpublicconference@tdri.or.th