ป้ายคำ: ปฏิรูปการศึกษา

thumb-education-report
181 look alike Finland-09
thumb-6
thumb-tdri-report-education
thumb-2

คิดยกกำลังสอง: อย่าชะล่าใจ…ไทยยังไม่เก่งขึ้น

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
ตีพิมพ์: 2014-09-27
thumb-2

คิดยกกำลังสอง: ปัญหาการศึกษาไทยอยู่ที่ไหน

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
ตีพิมพ์: 2013-09-09
thumb-6
thumb-teacher1
thumb-7
Thumb113

แนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

ผู้เขียน: อัครนัย ขวัญอยู่
ตีพิมพ์: 2015-03