เปิดผลศึกษานโยบายควบคุมน้ำเมาเสนอเพิ่มโทษใช้ยาแรงถ้าขายให้เด็ก – ทบทวนปิดผับตี4

ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมฯ จัดงานสัมมนาสาธารณะ “ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จุดสมดุลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ” ผลศึกษาชี้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ฯ ไม่ทำให้อุบัติเหตุ – เด็กดื่มลดลง เหตุแก้ไม่ตรงจุด สร้างต้นทุนทางสังคม 1.7 แสนล้าน เสนอแก้กฎหมาย 3 ประเด็น

ชี้วัดความยั่งยืนองค์กร ด้วยเกณฑ์ประเมินที่มีคุณภาพ

ภาคธุรกิจกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ผลประกอบการทางด้านการเงินไม่ใช่เป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียว แต่ “ความยั่งยืนองค์กร” หรือที่เรียกกันว่า “ESG” ที่ย่อมาจาก Environmental Social และ Governance ได้กลายมาเป็นประเด็นที่องค์กรหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น

จากการสำรวจการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SET100 ตั้งแต่ปี 2558-2564 โดยทีมวิจัยทีดีอาร์ไอ พบว่าบริษัทจากกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มการเปิดเผยข้อมูล ESG มากขึ้น

จากต้นสาย ถึงปลายทาง “ปฏิรูปรถเมล์ไทย”

บทสัมภาษณ์ จากต้นสาย ถึงปลายทาง “ปฏิรูปรถเมล์ไทย” จะพาไปสำรวจเส้นทางอันยาวไกลของ การปฏิรูปรถเมล์ แล้วแวะระหว่างทางเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่ยังขาดหายไประหว่างทางที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ปลายทางการปฏิรูปไกลออกไป ติดตามจากดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ  

1 2 3 4 156