ป้ายคำ: ความยากจน

thumb-6
thumb-9
thumbpoverty

โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้

ผู้เขียน: สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์
ตีพิมพ์: 2013-02
thumb-tdri-channel
Thumb-36
thumb-11
thumb-13
thumb-11

คนจน จนลงอย่างไรจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ผู้เขียน: สมชัย จิตสุชน, เทียนสว่าง ธรรมวณิช
ตีพิมพ์: 2000
thumb-11
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >