ป้ายคำ: แรงงาน

thumb-6
thumb-6
thumb-9
thumb-labor-money
thumb-labor-3
thumb-6
Think_Template

คิดยกกำลังสอง: ทักษะ…วิ่งแข่งกับเทคโนโลยี

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
ตีพิมพ์: 2016-06-06
thumb-6
Thumb150_technology-skill-race
thumb-6